Så här gör du för att enkelt bli medlem i Triumph Owners Motorcycle Club of Sweden:

Fyll i dina uppgifter nedan*. Betala sedan in medlemsavgiften 260 kr på plusgiro 45 82 321-8 ( TOMCC ).  Glöm inte att skriva ditt namn och NM ( =ny medlem ) på inbetalningskortet eller i meddelandefältet så att vi kan koppla din inbetalning till din ansökan. Familjemedlem betalar 100:-, förutsatt att fullbetalande medlem finns i familjen. Familjemedlem skriver även medlemsnummer på den i familjen som är fullbetalande medlem.

Efter ca: 3 veckor så kommer medlemskort och ett välkomstpaket med posten.

Om du betalar din avgift efter 1:a oktober så gäller den även för nästföljande år.

Dina uppgifter kommer att registreras i klubbens medlemsregister men kommer enbart att användas i klubbens verksamhet. Ingen information kommer att spridas till tredje part.

Payment of membership fee could be transmitted to: 

IBAN: SE04 9500 0099 6042 4582 3218

BIC/SWIFT: NDEASESS

Name: TRIUMPH OWNERS MOTORCYCLE CLUB

Ansökan av medlemskap

(*) Efternamn:

(*) Förnamn:

(*) Adress:

(*) Postnr:

(*) Postort:

Telefon 1:

Telefon 2:

E-post:

(*) Kön:


Jag vill vara med på klubbens Break Down lista så att medlemmar
i nöd efter vägarna kan kontakta dig för hjälp.

Jag vill bli familjemedlem. Vi har redan en fullbetalande medlem i familjen som bor på samma adress.

Säkerhetskontroll:


(*) Fyll i koden ovan: