Bli medlem

Så här gör du för att enkelt bli medlem i Triumph Owners Motorcycle Club of Sweden:

Fyll i dina uppgifter nedan*. Du kommer sedan att få en bekräftelse/faktura med betalnings-instruktioner per e-mail, eller brev om e-mail saknas. Där får Du ett ocr-nummer som Du använder som referens på Din betalning av medlemsavgiften. Detta är viktigt eftersom vi måste kunna koppla Din betalning till Din medlemsansökan.

Har Du fått en tidigare uppgift om Plusgiro så glöm det, vi har bytt till Bankgiro!!

När Du fått uppgiften om ocr-nummer betalar Du till Bankgiro 5231-3046.

Medlemsavgiften är 260:-. Familjemedlem betalar 100:-, förutsatt att fullbetalande medlem finns i familjen. Familjemedlem skriver även medlemsnummer på den i familjen som är fullbetalande medlem. Om du betalar din avgift efter 1:a oktober så gäller den även för nästföljande år.

Inom ca: 3 veckor så kommer medlemskort och ett välkomstpaket med posten.

Dina uppgifter kommer att registreras i klubbens medlemsregister men kommer enbart att användas i klubbens verksamhet. Ingen information kommer att spridas till tredje part.

International Payments of membership fee could be transmitted to:

IBAN: SE63 6000 0000 0004 9959 3251

BIC/SWIFT: HANDSESS

Name: TRIUMPH OWNERS MOTORCYCLE CLUB

Ansökan av medlemskap

Jag vill vara med på klubbens Break Down lista så att medlemmar" "i nöd efter vägarna kan kontakta dig för hjälp:

Ja tack


Jag vill bli familjemedlem. Vi har redan en fullbetalande medlem i familjen som bor på samma adress:

Ja tack

Fyll i namn och medlemsnummer på fullbetalande medlem: