Adressändring? Nytt telefonnummer eller mail? | The Triumph Owners M.C.C of Sweden

Adressändring? Nytt telefonnummer eller mail?
Publicerat: 2018-03-01

I helgen skall jag uppdatera medlemsregistret för kommande matrikel. Har du inte skickat in ändringar så är du välkommen att göra det nu.

Tänk på att alltid anmäla om du flyttar, byter telefonnummer eller mailadress till oss så att medlemsregistret alltid är uppdaterat.
Allt för många tidningar kommer i retur då eftersändning eller adress inte stämmer.
Flyttar du så måste du göra en separat flyttanmälan då TOMCC inte har något samarbete med skatteverket.
Anmälan sker på: info@tomccsweden.se
alternativt på:
TOMCC
c/o Torgny Almholt
Lådspikaregatan 6
416 80 Göteborg