Adressändring? Nytt telefonnummer eller mail?
Publicerat: 2018-03-01

Tänk på att alltid anmäla om du flyttar, byter telefonnummer eller mailadress till oss så att medlemsregistret alltid är uppdaterat.
Allt för många tidningar kommer i retur då eftersändning eller adress inte stämmer.
Flyttar du så måste du göra en separat flyttanmälan då TOMCC inte har något samarbete med skatteverket.
Anmälan sker på: info@tomccsweden.se
alternativt på:
TOMCC
c/o Torgny Almholt
Lådspikaregatan 6
416 80 Göteborg