Adressändring?
Publicerat: 2017-10-25

Tänk på att alltid anmäla om du flyttar, byter telefonnummer eller mailadress till oss så att medlemsregistret alltid är uppdaterat.
Flyttar du så måste du göra en separat flyttanmälan då TOMCC inte har något samarbete med skatteverket.
Anmälan sker på: info@tomccsweden.se
alternativt på:
TOMCC
c/o Torgny Almholt
Lådspikaregatan 6
416 80 Göteborg