Inför Trajan # 4 -2018
Publicerat: 2018-11-17

Jag skall göra lite ändringar i början av December i medlemsregistret så har du bytt adress eller ändrat nåt annat som berör utskicket av Trajan så släng iväg ett mail till:  info@tomccsweden.se 

// Torgny