TOMCC Challenge 2021

TOMCC Challenge 2021

Inför årsmötet i TOMCC inkom det en motion från Carina Cederström, där hon presenterade en idé om att klubben skulle anordna en Challenge liknade den som WATOC har.

Årsmötet beslutande utifrån den inkomna motionen att införa TOMCC Sweden Challenge, en arbetsgrupp bildades för att ta fram ett koncept

Under januari 2021 efterfrågade arbetsgruppen på klubbens facebooksida tips från er medlemmar.  Vi har fått in en mängd idéer från er medlemmar på points of interest (POI) vilket har underlättat vårt arbete, samt att vi redan nu har en mängd resmål till kommande år.

TOMCC Challenge har en POI i per landskap plus Öland som extra bonus, så det blir med andra ord 25 POI.  Det kanske inte troligt att någon av oss inom klubben kan besöka alla POI, men det öppnar upp för medlemmar i vårt avlånga land att åtminstone kunna besöka någon POI oavsett var man bor.

Vi har också två bonus POI som dessutom ger extra höga poäng, vår Britannia träff i Mora samt vårt årsmöte i november 2021.

Jag vill rikta ett stort tack till er medlemmar som bidragit med idéer på resmål och ett extra stort hejdundrade tack till Carina Cederström för en eminent idé.

// Åsa Runnzell eu styrelsen TOMCC

-----

Link till regler

Link till tävlingskort

Link till Points Map

-----

2021-03-27 19:30
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen